De vereniging

De Vereniging Lakenvelder Runderen (VLR) is opgericht in 1997 en stelt zich ten doel het Lakenvelder runderras in Nederland en daarbuiten in stand te houden. De vereniging telt rond de 370 leden die gezamenlijk zo’n drieduizend Lakenvelders houden.

Het beleid wordt bepaald door de jaarvergadering en uitgevoerd door vijf gekozen bestuursleden. Daarnaast is er binnen de vereniging een aparte commissie die zich richt op het maken van foktechnisch beleid en het uitvoeren van keuringen. De redactiecommissie verzorgt het blad ‘De Lakenvelder’ en de promotiecommissie houdt zich bezig met de promotie op beurzen en het uitgeven en verkopen van promotiemateriaal.

De vereniging geeft het blad ” De Lakenvelder” uit, speciaal bestemd voor de leden. Het blad verschijnt viermaal per jaar. Het is ook mogelijk voor niet-leden om zich op het blad te abonneren voor 25 euro per jaar. De leden van de vereniging zijn voor het grootste deel hobbyboeren. Daarnaast is er een gedeelte dat de Lakenvelder gebruikt bij verbredingsactiviteiten (zorgboerderijen, campings, boerengolf, bed & breakfast). Op kleine schaal worden Lakenvelders ook professioneel gehouden. Hierbij wordt in sommige gevallen een deel van de meerwaarde gegenereerd uit de bijzondere kwaliteit van het vlees dat door Slowfood als eerste Nederlandse rundvlees toegelaten is in de Ark van de smaak. Bij alle leden en de VLR als vereniging staat echter het op verantwoorde, duurzame en diervriendelijke wijze behouden en mogelijk verbeteren van dit unieke levend erfgoed voorop.

Om de doelstellingen te halen, ontplooit de vereniging de volgende activiteiten:

  • Het verrichten van keuringen voor het stamboek en het keurstamboek en het keuren van potentiële fokstieren.
  • Het zorgdragen voor een breed pakket beschikbare stieren en de instroom van nieuw bloed om een te hoge verwantschap in de populatie te voorkomen.
  • Het onderhouden van het stamboekreglement.
  • Het vaststellen van de keuringseisen en het afgeven van certificaten als garantie van raszuiverheid.
  • Het selecteren van geschikte KI stieren.
  • Het stimuleren van onderling contact tussen fokkers (dit onder meer door regionale studiedagen).
  • Het meerwaarde creëren voor het houden van Lakenvelders
  • Het promoten van Lakenvelders middels de promotie commissie en de Dag van de Lakenvelder.
  • Het informeren en stimuleren van de leden door middel van het kwartaalblad ‘De Lakenvelder’.

Bekijk ook